Izvēlne

vakances bonusi stāsti lidosta "rīga" kontakti piesakies darbā!

Datu aizsardzības speciālists/-e

Datu aizsardzības speciālists/-e

Ieguvumi

 • Amatalga sākot ar 2300 EUR (pirms nodokļu nomaksas)
 • Veselības apdrošināšanas polise: iekļauta zobārstniecība un sports (pēc pārbaudes laika)
 • Pabalsti svarīgos dzīves gadījumos
 • Bezmaksas apsargāta autostāvvieta
 • Veikals darbiniekiem - preces ar īpašām atlaidēm

Darba pienākumi

 • Uzraudzīt, plānot, koordinēt un organizēt Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) 2016/679 (Regula) un citu saistošo normatīvo aktu, noteikumu un politiku ievērošanu Lidostā
 • Piedalīties drošības risku identificēšanā, analīzē un pasākumu ieviešanā risku mazināšanai un novēršanai personas datu aizsardzībā, izstrādāt priekšlikumus Lidostas drošības pasākumu pilnveidošanai datu aizsardzības jomā
 • Veikt ietekmes novērtējumu un tā pēcpārbaudi, kā arī tā atbilstību Regulas un citiem Eiropas Savienības vai dalībvalstu noteikumiem par datu aizsardzības normatīvajiem aktiem
 • Uzraudzīt personas datu apstrādē iesaistīto darbinieku pienākumus, veikt auditus un novērtējumu, kā arī piedalīties saistošo auditu veikšanā;
 • Sadarboties ar uzraudzības iestādi un būt par kontaktpersonu jautājumos, kas saistīti ar personas datu apstrādi, tostarp iepriekšējo apspriešanos;
 • Veikt datu aizsardzības pārkāpumu izmeklēšanu, novēršanu, apturēšanu, seku novēršanu vai mazināšanu.

Prasības

 • Izglītība: 2.līmeņa augstākā izglītība tiesību zinātnēs;
 • Valodu zināšanas: Latviešu valoda - C1 līmenī,  Angļu valoda - B1 līmenī;
 • Personas datu aizsardzības speciālista kvalifikācija (sertifikāts);
 • Vismaz 2 ( divu ) gadu pieredze personas datu aizsardzības speciālista amatā, t.sk. pieredze iekšējo normatīvo aktu un dokumentu izstrādē amata kompetences jomā;
 • Vismaz 3 (trīs) gadu pieredze jurista amatā;
 • Prasme strādāt ar datoru un izmantot darbā datorprogrammas MS Word, MS Excel, MS Outlook, MS Power Point - speciālista līmenī;
 • Prasme izstrādāt iekšējos normatīvos aktus un citus dokumentus personas datu aizsardzības jomā, veikt informācijas analīzi, sniegt operatīvu informāciju par kompetencē esošajiem jautājumiem;
 •  Spēja orientēties lielā informācijas apjomā, analizēt un apstrādāt informāciju;
 • Teicamas mutiskās un rakstiskās komunikācijas prasmes, t.sk. argumentācijas un prezentācijas prasmes;
 • Pretendentam tiks veikta iepriekšējās darbības pārbaude;
 • Atbilstība likuma ""Par aviāciju" 57.1.pantam.

Pieteikšanās līdz 08.08.2021. Līdz 16.08.2021. sazināsimies ar nākamajai kārtai izvirzītajiem kandidātiem.

Darba uzsākšana - vienojoties.

 

 

Taisnīgākais atalgojuma maksātājs Latvijā

Taisnīgākais atalgojuma maksātājs Latvijā

Latvijas darba tirgus pētījumā secināts, ka Starptautiskajā lidostā “Rīga” atalgojums darbiniekiem ir taisnīgākais Latvijā.

Valters

Darbs, kas ievelk

Anita ir aviācijas drošības inspektore. Viņa rūpējas par lidojuma drošību - pārbauda, lai mantās nebūtu aizliegtu priekšmetu un bīstamu vielu.

Valters

Stjuarte uz zemes

Ieva ir pasažieru apkalpošanas aģente. Viņa ir atbildīga par pasažieru un bagāžas reģistrēšanu pirms reisa.

Valters

Pasažieru lielākais draugs un palīgs

Andris ir inspektors - patrulētājs. Ikdienā rūpējas par sabiedrisko kārtību un drošību lidostas termināļos.

Skrien, bet ne ātrāk par 30km/h

Skrien, bet ne ātrāk par 30km/h

Ainārs ir Rīgas lidostas perona inspektors un atbild par kārtību uz perona.

Putnu lielceļa kontrole

Putnu lielceļa kontrole

Mareks ikdienā rūpējas par to, lai mazinātu putnu un dzīvnieku interesi par iekļūšanu lidostas teritorijā.

Ikviens kilograms ir būtisks

Ikviens kilograms ir būtisks

Marika rūpīgi seko līdzi, vai dokumentos norādītais cilvēku un bagāžas skaits atbilst patiesībai reālajā dzīvē

Vienmēr kaut kas jauns

Vienmēr kaut kas jauns

Baiba uzskata, ka pats galvenais pasažieru apkalpošanas aģenta darbā ir vēlme strādāt lidostā, savukārt visu pārējo var apgūt tikai un vienīgi praksē

Valters

"Oskars ēno" lidostā

Lidostā strādā vairāk nekā 1200 darbinieki 280 dažādās profesijās. LNT raidījumā "Oskars ēno" kopā ar Oskaru Leperu iespējams tuvāk iepazīt četras no tām: pasažieru apkalpošanas aģents, gaisa kuģu tehnikas pārzinis, gaisa kuģu apkalpošanas aģents, kā arī putnu un dzīvnieku kontroles speciālists.