Izvēlne

vakances bonusi stāsti lidosta "rīga" kontakti piesakies darbā!

Taisnīgākais atalgojuma maksātājs Latvijā

Latvijas darba tirgus pētījumā secināts, ka Starptautiskajā lidostā “Rīga” atalgojums darbiniekiem ir taisnīgākais Latvijā.

Latvijas darba tirgus pētījumā secināts, ka Starptautiskajā lidostā “Rīga” atalgojums darbiniekiem ir taisnīgākais Latvijā.

Rīgas lidostas vadība apzinās, ka darbiniekiem ir svarīga ne vien atalgojuma konkurētspēja, bet arī skaidri un visiem saprotami atalgojuma saņemšanas principi, kas nediskriminē nevienu no kolēģiem. Ja cilvēks saprot, cik un par ko tiek maksāts, par ko tiek piešķirti bonusi un pie kādiem nosacījumiem paveras izaugsmes iespējas, darbinieks būs daudz motivētāks godprātīgi pildīt savus uzdevumus un censties sasniegt vai pat pārsniegt visus sākotnēji nospraustos mērkus.

Līdzās lidostai “Rīga” par līderiem taisnīga atalgojuma maksāšanā tika atzīta arī konsultāciju un tehnoloģiju kompānijas “Accenture” Latvijas filiāle, aiz sevis atstājot tādus populārus uzņēmumus kā viesnīca "Radisson Blu Latvija", AS "Latvenergo", VAS "Latvijas valsts meži", "Exigen Services Latvia", "Swedbank", "Toyota Material Handling Baltic" un "Attīstības finanšu institūcija "Altum"", kā arī Finanšu un kapitāla tirgus komisiju.

Lai noteiktu taisnīgāko atalgojuma maksātāju, “Fontes” darba devēju vērtēšanu veica vairākos posmos. Vispirms tika atlasīti tie uzņēmumi, kuri par vienu un to pašu darbu maksā vienlīdzīgi – gan sievietēm, gan vīriešiem. Pēc tam tika izvērtēta atalgojuma konkurētspēja darba tirgū – atalgojums nevarēja būt ievērojami zemāks par tirgus tendencēm, savukārt vienādu amatu veicējiem uzņēmumā nevarēja būt ļoti atšķirīga alga. Visbeidzot tika vērtēts, vai vadītāju un augstākā līmeņa vadītāju vidū ir gan sievietes, gan vīrieši.

Personālvadības konsultāciju un pētījumu kompānija “Fontes” katru gadu izvērtē Latvijas darba devējus un visaptverošā pētījumā analizē atalgojuma situāciju vietējā darba tirgū. Pavisam šajā darba devēju aptaujā piedalījās 340 Latvijas uzņēmumi un organizācijas.

 

Taisnīgākais atalgojuma maksātājs Latvijā

Taisnīgākais atalgojuma maksātājs Latvijā

Latvijas darba tirgus pētījumā secināts, ka Starptautiskajā lidostā “Rīga” atalgojums darbiniekiem ir taisnīgākais Latvijā.

Valters

Darbs, kas ievelk

Anita ir aviācijas drošības inspektore. Viņa rūpējas par lidojuma drošību - pārbauda, lai mantās nebūtu aizliegtu priekšmetu un bīstamu vielu.

Valters

Stjuarte uz zemes

Ieva ir pasažieru apkalpošanas aģente. Viņa ir atbildīga par pasažieru un bagāžas reģistrēšanu pirms reisa.

Valters

Pasažieru lielākais draugs un palīgs

Andris ir inspektors - patrulētājs. Ikdienā rūpējas par sabiedrisko kārtību un drošību lidostas termināļos.

Skrien, bet ne ātrāk par 30km/h

Skrien, bet ne ātrāk par 30km/h

Ainārs ir Rīgas lidostas perona inspektors un atbild par kārtību uz perona.

Putnu lielceļa kontrole

Putnu lielceļa kontrole

Mareks ikdienā rūpējas par to, lai mazinātu putnu un dzīvnieku interesi par iekļūšanu lidostas teritorijā.

Ikviens kilograms ir būtisks

Ikviens kilograms ir būtisks

Marika rūpīgi seko līdzi, vai dokumentos norādītais cilvēku un bagāžas skaits atbilst patiesībai reālajā dzīvē

Vienmēr kaut kas jauns

Vienmēr kaut kas jauns

Baiba uzskata, ka pats galvenais pasažieru apkalpošanas aģenta darbā ir vēlme strādāt lidostā, savukārt visu pārējo var apgūt tikai un vienīgi praksē

Valters

"Oskars ēno" lidostā

Lidostā strādā vairāk nekā 1200 darbinieki 280 dažādās profesijās. LNT raidījumā "Oskars ēno" kopā ar Oskaru Leperu iespējams tuvāk iepazīt četras no tām: pasažieru apkalpošanas aģents, gaisa kuģu tehnikas pārzinis, gaisa kuģu apkalpošanas aģents, kā arī putnu un dzīvnieku kontroles speciālists.